Tin mới

Highlights

  1. Photo Khốn khổ ‘lô cốt’

    Khốn khổ ‘lô cốt’

    Lô cốt” án ngữ trên đường trong khi công trình “án binh bất động”, làm mãi không xong ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, khiến nhiều người khốn khổ.